Lista obecności [PDF]

Porządek obrad VII sesji [PDF]

Uchwała nr 29 [PDF]

Uchwała nr 30 [PDF]

Uchwała nr 31 [PDF]

Uchwała nr 32 [PDF]

Protokół z VII sesji [PDF]