Skład Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec kadencji 2014-2018:

fot. Redaktor Zbigniew Al. Wieczorek

fot. Redaktor Zbigniew Al. Wieczorek

1. Adamczyk Marian
2. Bochniak Marcin
3. Bros Johann – Wiceprzewodniczący Zarządu
4. Fiszer Beata – Sekretarz Zarządu
5. Flasza Jan – Przewodniczący Rady
6. Frelich Jerzy
7. Knapik Mirosława
8. Kokoszka Adam
9. Malina Michał
10. Marońska Halina
11. Pawlok Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady
12. Plewniak Barbara
13. Porwoł Anna
14. Rokicki Tomasz – Przewodniczący Zarządu
15. Wolf Marek