Odpowiedzi Urzędu Miasta na uchwałę RJP15 w sprawie budżetu 2016

Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice Burowiec otrzymała Urzędu Miasta Katowice odpowiedzi na wnioski zawarte w uchwale w sprawie budżetu 2016. Wiele z tych wniosków znalazło się w uchwale dzięki mieszkańcom. Uprzejmie zapraszamy zainteresowanych do zapoznania się z treścią odpowiedzi.

Budżet 2016 (2)

Budżet 2016 (3)

Budżet 2016 (4)

Budżet 2016 (5)

Budżet 2016 (6)

Budżet 2016