1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada w uroczystość Wszystkich Świętych tradycyjnie odwiedzamy cmentarze, wspominamy naszych bliskich. Właśnie dziś przedstawiciele Zarządu Rady Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice Burowiec złożyli symboliczną wiązankę kwiatów przy obelisku na naszym szopienickim cmentarzu. W ten sposób RJP15 chce upamiętnić wszystkich nieżyjących już samorządowców oraz bohaterów, którzy oddali swoje życie walcząc w obronie śląskiej ziemi w Powstaniach Śląskich i podczas II Wojny Światowej. Mieszkańców naszej dzielnicy zachęcamy do chwili zadumy nad losem tych, którzy swoje życie poświecili naszemu miastu, Śląskowi i Polsce.