3 września 2015 roku odbędzie się X sesja RJP Nr 15

Z powodu braku kworum – dnia 26 sierpnia 2015 roku nie odbyła się sesja RJP
Wobec powyższego najbliższa sesje RJP Nr 15 odbędzie się w dniu 3 września 2015 roku o godz 17 w siedzibie Rady w Szopienicach przy ul. Wiosny Ludów 24