Zmiana terminów dużurów Radnych RJP Nr 15

  • Dyżury Radnych od lutego 2015 odbywać się będą w budynku dawnego Ratusza (ul. Wiosny Ludów 24) w każdą środe w godz. 17:00 – 19:00 oraz na Burowcu w każdą drugą środę miesiąca w godz. 17:00-18:00 (Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 36 przy ul. Hallera 28 MDK Szopienice – Giszowiec).