Rada Jednostki w sprawie przejazdu w ciągu ul. Hallera

Rada Jednostki pomocniczej Nr 15 Szopienice – Burowiec wystosowała pismo do DB Schenker w sprawie likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ul. Hallera, który miała zlikwidowac do konca br.

DB Schenker [PDF]