Odpowiedź Urzędu Miasta Katowice Wydziału Inwestycji w sprawie ul. Obr. Westerplatte – zakładka Dla Mieszkańców