Rada Jednostki Janów-Nikiszowiec pisze o nas :)

Rada i zarząd jednostki pomocniczej nr 16 Janów – Nikiszowiec zwrócili się do mieszkańców z prośbą o składanie wniosków do budżetu. – Każdy z nas ma wpływ na rozwój naszej dzielnicy – można przeczytać w piśmie.

Rada i zarząd jednostki pomocniczej nr 16 Janów – Nikiszowiec wystosowali do mieszkańców dzielnicy następujące pismo: „Drodzy mieszkańcy Kolonii Wysockiego, Janowa i Nikiszowca. Rada jednostki pomocniczej nr 16 przygotowuje budżet rady jednostki w wysokości 150 tys. złotych na rok 2015. Zachęcamy do składania propozycji do planowania naszego budżetu. Każdy z nas ma wpływ na rozwój naszej dzielnicy.”

Cały tekst – http://www.infokatowice.pl/2014/09/10/rada-jednostki-janow-nikiszowiec-otwarta-mieszkancow/