STRONA W BUDOWIE!

Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec
Adres: ul. Wiosny Ludów 24; 40-374 Katowice
Telefon: 32 7054556
Email: szopieniceburowiec@gmail.com
Adres WWW: http://szopienice-burowiec.katowice.eu

Przewodniczący Rady: JAN FLASZA
Wiceprzewodniczący Rady: MICHAŁ BULSA
Przewodniczący Zarządu: PIOTR ŁĄCZNIAK
Wiceprzewodniczący Zarządu: GRZEGORZ PAWLOK
Sekretarz Zarządu: JOLANTA GRUDNIOK