Rada Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice-Burowiec Adres: ul. Wiosny Ludów 24; 40-374 Katowice Telefon: 32 7054556 Email: szopieniceburowiec@gmail.com Adres WWW: http://szopienice-burowiec.katowice.eu Przewodniczący Rady: JAN FLASZA Wiceprzewodniczący Rady: MICHAŁ BULSA Przewodniczący Zarządu: PIOTR ŁĄCZNIAK Wiceprzewodniczący Zarządu: GRZEGORZ PAWLOK Sekretarz Zarządu: JOLANTA GRUDNIOK